Παράθεση

ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ – Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

via ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ – Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Advertisements

ΕΓΡΑΦΕΣ – Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΑΞΙΚ

ΣΗΜΕΡΑ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (8ΠΜ ΜΕ 1ΜΜ) ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ , ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ.

ΑΠΟ ΤΙΣ 15 ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΑΞΙΚ , ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΧΑΤΕ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

1.  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Όσοι εξασφάλισαν θέση στο ΑΞΙΚ για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 πρέπει να παρουσιαστούν στο Ινστιτούτο οι ίδιοι ή εκπρόσωπός τους, στις 11 ή 12 Ιουλίου 2013, μεταξύ 8.00 π.μ. – 1.00 μ.μ. για εγγραφή.  Για την εγγραφή πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο του απολυτηρίου τους, αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως, 2 φωτογραφίες  και το ποσό των €85,50.

2.  ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Για τους άρρενες που εξασφάλισαν θέση στο ΑΞΙΚ και δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 λόγω υποχρέωσης για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, η θέση μπορεί να κρατηθεί για να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά την απόλυσή τους από την Εθνική Φρουρά.  Όσοι ανήκουν σ΄ αυτή την κατηγορία πρέπει επίσης να παρουσιαστούν οπωσδήποτε στο Ινστιτούτο οι ίδιοι ή εκπρόσωπός τους, στις 11 ή 12 Ιουλίου 2013, μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ. – 1.00 μ.μ., να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο που θα τους δοθεί και να καταβάλουν το ποσό των €85,50 για επιβεβαίωση του ενδιαφέροντός τους για προκράτηση της θέσης.  Τονίζεται ότι πιθανόν να χάσουν τη θέση τους τυχόν ενδιαφερόμενοι που δε θα ζητήσουν εμπρόθεσμα να τους κρατηθεί η θέση.

Ωστόσο, οι άρρενες επιτυχόντες στο πρόγραμμα Μαγειρικών Τεχνών του ΑΞΙΚ μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση προσωρινής απόλυσης ή αναστολής κατάταξης στην Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αριθμό 55.382 και ημερ. 3.4.2002,  με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 9(1) και 11(3) των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 έως 2000.  Όσοι εκ των παραπάνω επιθυμούν να κάμουν χρήση της πιο πάνω απόφασης, οφείλουν να ακολουθήσουν κανονικά τις οδηγίες εγγραφής στο Ινστιτούτο και να προχωρήσουν ατομικά στη ρύθμιση με την Εθνική Φρουρά της προσωρινής απόλυσης ή αναστολής κατάταξής τους.

3.  ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΕΝΩΘΟΥΝ

Οι θέσεις που θα κενωθούν λόγω κατάταξης των υποψηφίων που τις κατέλαβαν στην Εθνική Φρουρά ή για άλλους λόγους, θα δοθούν σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι θα υποβάλουν εμπρόθεσμα σχετική αίτηση στο ΑΞΙΚ.  Δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις που θα κενωθούν υποψήφιοι οι οποίοι:

α)         Παρακάθισαν φέτος στις εξετάσεις.

β)         Είναι σε θέση να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Η κατανομή των θέσεων θα γίνει με κριτήρια τη βαθμολογία των υποψηφίων και τη νέα Δήλωση Προτίμησης που θα δώσει ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του.  Θα ληφθεί υπόψη η νέα Δήλωση Προτίμησης και όχι εκείνη που υποβλήθηκε στην αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις.

Διευκρινίζεται ότι αίτηση μπορεί να υποβληθεί από όσους πληρούν το (α) και (β) πιο πάνω, ανεξάρτητα από το αν έχουν δηλώσει ή όχι αρχικά για θέση στο ΑΞΙΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από τις 15 Ιουλίου 2013 να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων για πλήρωση θέσεων που θα κενωθούν στο ΑΞΙΚ και θα πρέπει να τα παραδώσουν στο Ινστιτούτο μέχρι τις 26 Ιουλίου 2013 το αργότερο. Θα πρέπει να προσκομίσουν απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής και Βεβαίωση  από Υπουργείο Παιδείας.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΑΞΙΚ, τηλ. 22404810, 22404815, 22404800.