Αρχείο ετικέτας ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2018

ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2018

 

Παρατίθεται πιο κάτω ο αναδιαμορφωμένος, με βάση το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (ΝΩΠ), Πίνακας Πλαισίων Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας (ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2015), ο οποίος αντικαθιστά τον Πίνακα ημερομηνίας 22 Μαΐου 2015, στον οποίο έγιναν μικρές διορθώσεις /προσθήκες.

Τα νέα Πλαίσια Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ θα ισχύσουν για τους τελειόφοιτους μαθητές του Λυκείου τη σχολική χρονιά 2017-18, και τους τελειόφοιτους μαθητές της Τεχνικής Σχολής τη σχολική χρονιά 2018-19. Για τους τελειόφοιτους μαθητές της Τεχνικής Σχολής τη σχολική χρονιά 2017-18 η πρόσβαση θα γίνει με το υπάρχον σύστημα.

Η πρόσβαση στις Πανεπιστημιακές και Πολυτεχνικές Σχολές γίνεται με εξέταση σε τέσσερα (4) μαθήματα, ενώ στα ΤΕΙ, ΑΞΙΚ και ΑΣΠΑΙΤΕ γίνεται με τρία (3).

 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΗ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2018

Advertisements