ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΑ ΠΑΙΔΙΑ-2

Σε ένα χωριό της Πάφου – ονομαστό για τους ψεύτες του – ζουν 100 άτομα.

Ένας τουρίστας αποφασίζει να βρει πόσοι είναι οι ψεύτες και ρώτα ένα ένα τους κατοίκους.

Ο πρώτος απαντά »ένας» , ο δεύτερος  »δύο» , ο  τρίτος »τρεις» κ.ο.κ ο εκατοστός »εκατό».

Τελικά πόσοι είναι  οι  ψεύτες στο χωριό;

το sinolo λέει σκέψου έξυπνα

Advertisements

ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ-3

Ο χώρος επηρεάζει το χρόνο και αντίστροφα.

Έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά ότι  ο  χρόνος »ρέει» διαφορετικά επηρεαζόμενος π.χ. από τη  βαρύτητα.

Συγκεκριμένα όσο  μεγαλύτερη ειναι  η  βαρύτητα  τόσο  πιο  αργά »κυλάει»  ο  χρόνος.

Αν δυο δίδυμα αδέλφια αποφασίσουν να ζήσουν για μερικά  χρονια , ο ένας στη ΓΗ και  ο  άλλος στη  ΣΕΛΗΝΗ (μικρότερη  βαρύτητα), όταν θα ξαναανταμώσουν , ο »γήινος» θα είναι  νεότερος απο τον »εξωγήινο».

ελπίζω  το sinolo  να  μην  σας βάζει  ιδέες

ΓΡΑΨΕ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΛΥΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΙΩΝΙΩΣ ΑΛΥΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1. Το Δήλιο πρόβλημα

Το δήλιο πρόβλημα ή ο διπλασιασμός του κύβου απασχόλησε τους αρχαίους Έλληνες γεωμέτρες και η αναζήτηση λύσεων, οδήγησε σε μια έντονη ανάπτυξη της Γεωμετρίας.

Το δήλιο πρόβλημα απόκτησε δημοσιότητα όταν το ανέφερε, σε μια τραγωδία o βασιλιάς της Κρήτης Μίνως διαμαρτυρόμενος γιατί το κενοτάφιο, που προοριζόταν για το γυιό του Γλαύκο, ήταν πολύ μικρό για βασιλικό μνημείο και απαιτούσε το διπλασιασμό του όγκου του χωρίς να αλλάξει το κυβικό του σχήμα. Πανελλήνια γνωστό όμως έγινε το πρόβλημα αυτό όταν αναφέρθηκε από το μαντείο του Δήλιου Απόλλωνα, όταν δηλαδή ρωτήθηκε το μαντείο, τι πρέπει να κάνουν για να απαλλαγούν από το λοιμό που μάστιζε το νησί Δήλο, απάντησε ότι τούτο θα συμβεί αν διπλασιάσουν τον κυβικό βωμό του Απόλλωνα. Έτσι το πρόβλημα του διπλασιασμού του κύβου πέρασε στην ιστορία με το όνομα «Δήλιο πρόβλημα».

Οι λύσεις που δόθηκαν στο πρόβλημα, κατά την ελληνική αρχαιότητα, σώθηκαν και φθάσανε σε μάς από τον σχολιαστή των έργων του Αρχιμήδη Ευτόκιο (6 αι. μ.χ). Αυτός σχολιάζοντας ανάλογο πρόβλημα του Αρχιμήδη και τη μέθοδο που αυτός χρησιμοποίησε για να το λύσει, δίνει όλες τις λύσεις παρεμβολής που του ήταν τότε γνωστές από παλαιότερες συγγραφές. Οι λύσεις που δίνει είναι 12 και η αρχαιότερη είναι του Αρχύτα. Οι κυριότερες από τις γνωστές λύσεις προέρχονται από τους :

2. Η Τριχοτόμηση γωνίας

Σήμερα δεν γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες τέθηκε το πρόβλημα της τριχοτόμησης γωνίας στην ελληνική αρχαιότητα. Ξέρουμε όμως ότι αποτελούσε το ένα από τα τρία μεγάλα προβλήματα μετά το Δήλιο και τον τετραγωνισμό του κύκλου. Ουσιαστικά το πρόβλημα έγκειται στην τριχοτόμηση οξείας γωνίας, διότι αν είναι αμβλεία αφαιρούμε απο αυτήν την ορθή που μπορεί να τριχοτομηθεί με χάρακα και διαβήτη. Η τριχοτόμηση όμως μιάς οξείας γωνίας είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί μόνο με χάρακα και διαβήτη γιατί η εξίσωση που την εκφράζει είναι τρίτου βαθμού χωρίς να μπορεί να αναχθεί σε δευτέρου. Πράγματι από τη τριγωνομετρία μας είναι γνωστή η σχέση  στην οποία αν θέσουμε εφ3θ=α και εφθ=x και κάνουμε τις πράξεις θα φθάσουμε στη x3-3αx2-3x+α=0 που είναι η εξίσωση της τριχοτόμησης. Η κατασκευή με χάρακα και διαβήτη των ριζών αυτής της εξίσωσης είναι δυνατή μόνο αν μπορεί αυτή να αναλυθεί σε δύο παράγοντες, ένα πρωτοβάθμιο και ένα δευτεροβάθμιο, όμως αυτό αποδείχθηκε μόλις το 1837, ότι είναι αδύνατο.

Οι αρχαίοι Έλληνες γεωμέτρες όταν οι προσπάθειές τους με το χάρακα και το διαβήτη δεν απέδωσαν, στράφηκαν σε άλλες καμπύλες εκτός του κύκλου και σε άλλες μεθόδους. Το πρώτο αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η επινόηση από τον Ιππία τον Ηλείο της πρώτης καμπύλης στην ελληνική Γεωμετρία, μετά την περιφέρεια, της τετραγωνίζουσας, με τη βοήθεια της οποίας έδωσε και τη πρώτη λύση του προβλήματος.

Οι γνωστότεροι αρχαίοι γεωμέτρες που ασχοληθήκανε με το πρόβλημα της τριχοτόμησης της γωνίας ειναι :

3. Ο Τετραγωνισμός του κύκλου

Η μέτρηση του εμβαδού του περικλειομένου από κάποιο σχήμα, ήταν σε όλους τους λαούς, από την εποχή που ακόμη η γεωμετρία ήταν εμπειρικής μορφής, βασική επιδίωξη όλων των γεωμετρών. Από τη στιγμή που διαλέξανε σαν μονάδα μέτρησης των εμβαδών, το τετράγωνο με πλευρά τη μονάδα μήκους, αυτόματα τέθηκε και το πρόβλημα του τετραγωνισμού των διαφόρων σχημάτων.

Αρχικά «τετραγωνίστηκαν» δηλαδή προσδιορίστηκε το εμβαδόν τους, τα ορθογώνια, τα τρίγωνα, τα παραλληλόγραμμα και ορισμένα πολύγωνα. Μετά από αυτό ήταν φυσικό να επιδιωχθεί και ο τετραγωνισμός σχημάτων περικλειομένων από καμπύλες γραμμές και πρώτου από όλα του κύκλου. Ο τετραγωνισμός του κύκλου, το τρίτο από τα μεγάλα προβλήματα της αρχαιότητας, απασχόλησε πολλούς ερευνητές για πολλούς αιώνες και υπήρξε το μεγάλο εμπόδιο πάνω στο οποίο σκόνταψαν μεγάλα ονόματα.

Η απαίτηση του προβλήματος είναι να κατασκευαστεί τετράγωνο ισοδύναμο με δοσμένο κύκλο, αν δηλαδή είναι R η ακτίνα του κύκλου και x η ζητούμενη πλευρά του τετραγώνου, πρέπει να αληθεύει η σχέση , όπου π ο λόγος του μήκους της περιφέρειας προς το μήκος της διαμέτρου του κύκλου. Παρόλο που εμπειρικά είχε διαπιστωθεί ότι ο λόγος π της περιφέρειας προς τη διάμετρο διατηρείται σταθερός, ωστόσο η κατασκευή αυτού του λόγου και όταν ακόμη η Γεωμετρία εφοδιασμένη με την απόδειξη είχε γίνει επιστήμη, στάθηκε αδύνατη. Υπήρξαν κατασκευές του π μεγαλοφυείς κατά τη σύλληψη όχι όμως πραγματοποιημένες σύμφωνα με την απαίτηση του «χάρακα και του διαβήτη» που έθεταν τότε. Παράλληλα έγιναν μεγαλειώδεις προσπάθειες υπολογισμού της τιμής του π, οι οποίες με πρωτεργάτη τον Αρχιμήδη, έδωσαν ένδοξα αποτελέσματα.

Ο πρώτος που ασχολήθηκε με τον τετραγωνισμό του κύκλου είναι οΑναξαγόρας ο Κλαζομένιος (500-428 π.χ) δάσκαλος και φίλος του Περικλή. Στη συνέχεια ασχολήθηκαν οι Ιπποκράτης ο Χίος (470- 400 π.χ) ο σοφιστήςΑντιφών ο Αθηναίος (περί το 430 π.χ) ο επίσης σοφιστής Βρύσων ο Ηρακλειώτης σύγχρονος του Αντιφώντα. Ουσιαστική ώθηση στο πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου, δόθηκε από τον σοφιστή Ιππία τον Ηλείο (β’ μισό του 5ου αι. π.χ) και από τους Πάππο (3ος αι. μ.χ) και τον Δεινόστρατο (4ος αι. π.χ) αδελφό του Μέναιχμου.

Ο Ιάμβλιχος (250-325 μ.χ) αναφέρει ότι τον τετραγωνισμό του κύκλου κατόρθωσαν :

  • O Αρχιμήδης (267-212 π.χ) με τη βοήθεια της «Έλικας».
  • Ο Νικομήδης (περίπου 200 π.χ) με την καμπύλη που ονομαζόταν «ιδίως τετραγωνίζουσα».
  • Ο Απολλώνιος (265-170 π.χ) με την καμπύλη που ονόμαζε ο ίδιος «αδελφή της κοχλοειδούς» που ήταν όμως ίδια με την καμπύλη του Νικομήδη.
  • Ο Κάρπος με κάποια καμπύλη την οποία ονομάζει απλά «εκ διπλής κινήσεως προερχομένη».

Και άλλοι πολλοί !!

Για πολύ έξυπνα παιδιά : »Ο γρίφος του Αινστάιν!!!!»

Einstein έγραψε τον παρακάτω γρίφο υποστηρίζοντας ότι το 98% των ανθρώπων δεν μπορούν να τον λύσουν…

Υπάρχουν 5 σπίτια, 5 διαφορετικών ανθρώπων. Σε κάθε ένα σπίτι ζει ένας άνθρωπος διαφορετικής εθνικότητας. Οι 5 ιδιοκτήτες πίνουν ένα συγκεκριμένο είδος ποτού, καπνίζουν μια συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρων και έχουν ένα συγκεκριμένο κατοικίδιο. Όλοι έχουν μεταξύ τους διαφορετικά κατοικίδια, διαφορετικές μάρκες τσιγάρων και διαφορετικά είδη ποτών.
Η ερώτηση είναι: Ποίος έχει το ψάρι;
Στοιχεία:
1. Ο ‘Aγγλος μένει στο κόκκινο σπίτι.

2. Ο Σουηδός έχει ένα σκύλο.

3. Ο Δανός πίνει τσάι.

4. Το πράσινο σπίτι είναι αριστερά από το άσπρο σπίτι.

5. Ο ιδιοκτήτης του πράσινου σπιτιού πίνει καφέ.

6. Αυτός που καπνίζει Pall Mall τσιγάρα έχει πουλιά για κατοικίδια.

7. Ο ιδιοκτήτης του κίτρινου σπιτιού καπνίζει Dunhill.

8. Αυτός που μένει στο μεσαίο σπίτι πίνει γάλα.

9. Ο Νορβηγός μένει στο 1ο σπίτι.

10. Αυτός που καπνίζει Blends μενει δίπλα σε αυτόν που έχει γάτες.

11. Αυτός που έχει το άλογο μένει δίπλα σε αυτόν που καπνίζει Dunhill.

12. Ο ιδιοκτήτης που καπνίζει Bluemasters πίνει μπίρα.

13. Ο Γερμανός καπνίζει Prince.

14. Ο Νορβηγός μένει δίπλα στο μπλε σπίτι.

15. Αυτός που καπνίζει Blends εχει ένα γείτονα που πίνει νερό.

Το sinolo σας  εύχεται επιμονή και υπομονή…

ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τέσσερις γυναίκες θέλουν να περάσουν μια γέφυρα.Και οι τέσσερις αρχίζουν απο την ίδια άκρη.

Εχετε 17 λεπτά για να περάσετε στην άλλη πλευρά της γέφυρας

.Είναι νύχτα .Εχετε μόνο ένα φακό.Μόνο δυο ανθρωποι χωράνε στη γέφυρα κάθε φορά.Κάθε ομάδα που περνά θα πρέπει να έχει μαζί της και το φακό.Ο φακός θα πρέπει να πηγάινει και να γυρίζει πίσω και δεν πρέπει να τον πετάξετε ή να κάνετε κάτι αλλο.

Η κάθε γυνάικα περπατά με την δική της ταχύτητα.Το ζευγάρι θα πρέπει να περπατά με το βήμα της αργής γυναίκας.
Η 1η γυνάικα χρειάζετε 1 λεπτό να περάσει απέναντι.
Η 2η γυνάικα χρειάζετε 2 λεπτά να περασει απέναντι.
Η 3η γυναίκα χρειάζετε 5 λεπτα να περάσει απέναντι.
Η 4η φυναίκα χρειάζετε 10 λεπτα να περασει απέναντι,
Για παράδειγμα ,αν η 1 γυναίκα και η 4 περάσουν πρώτες ,εχουν ήδη περάσει 10 λεπτά΄.Αν η 4 επιστρέψει με το φακό θα χειαστεί 10 λεπτά για να επιστρέψει και επομένως έχουν περάσει 20 λεπτά.Δηλαδή έχετε αποτύχει να εκπληρώσει την αποστολή σας.Με ποιά σειρά θα πρέπει να περάσουν όλες οι γύναίκες τα 17 λεπτά που έχετε στην διαθεσή σας;

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

Νικολαϊδης Νικόλαος 1826 – 1889
Χατζηδάκης Ιωάννης 1844 – 1921
Κυπαρίσσος Στέφανος 1857 – 1917
Καραθεοδωρή Κωνσταντίνος 1872 – 1950
Ρεμούνδος Γεώργιος 1878 – 192;
Ζερβός Παναγιώτης 1878 – 1952
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος 1899 – 1979
Παπακυριακόπουλος Χρήστος   »ΠΑΠΑ» 1914 – 1976

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)

 Α
Αβροτέλεια 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Αγάθαρχος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ.
Αγησίστρατος 2ος αιώνας π.Χ.
Αγρίππας 1ος – 2ος αιώνας μ.Χ.
Άδραστος 1ος – 2ος αιώνας μ.Χ.
Αέτιος 2ος αιώνας μ.Χ.
Αθήναος 2ος αιώνας π.Χ.
Αθήναιος ο Κυζικηνός 4ος αιώνας π.Χ.
Αίθρα 10-9 αιώνας π.Χ.
Αινείας 1ος – 2ος αιώνας μ.Χ.
Αισχύλος 5ος – 4ος αιώνας π.Χ.
Αλέξανδρος 4ος – 3ος αιώνας π.Χ.
Αλέξανδρος ο Αιτωλός 4ος – 3ος αιώνας π.Χ.
Αλέξανδρος ο Αφροδισιεύς 2ος αιώνας μ.Χ.
Αμεινοκλής ο Κορίνθιος 7ος αιώνας π.Χ.
Αμύλκας ο Ηρακλεώτης 4ος αιώνας π.Χ.
Αμφίνομος 4ος αιώνας π.Χ.
Αναξαγόρας ο Κλαζομένιος 500-428 π.Χ.
Ανάξαρχος ο Αβδηρίτης 4ος αιώνας π.Χ.
Αναξίμανδρος 6ος αιώνας π.Χ.
Αναξιμένης ο Ευρυστράτου 570-500 π.Χ.
Ανατόλιος 3ος – 4ος αιώνας μ.Χ.
Ανδρίας 2ος αιώνας π.Χ.
Άνδρων 5ος – 4ος αιώνας π.Χ.
Αντιφών ο Αθηναίος 5ος αιώνας π.Χ.
Αξιοθέα 4ος αιώνας π.Χ.
Απελλής ο Κυρηναίος 4ος αιώνας π.Χ.
Απολλόδωρος ο Λογιστικός 2ος αιώνας π.Χ.
Απολλώνιος ο Μύνδειος 2ος αιώνας π.Χ.
Απολλώνιος ο Περγαίος 3ος – 2ος αιώνας π.Χ.
Άρατος 305-240 π.Χ.
Αρετή η Κυρηνεία 4ος – 3ος αιώνας π.Χ.
Αριγνώτη 6ος αιώνας π.Χ.
Αρίμνηστος ο Σάμιος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Αρισταίος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ.
Αρισταίος ο Νεώτερος 1ος αιώνας π.Χ.
Αρισταίος ο Πρεσβύτερος 4ος αιώνας π.Χ.
Αρίσταρχος ο Σάμιος 4ος – 3ος αιώνας π.Χ.
Αριστέας 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Αρίστιππος ο Κυρηναίος 435-336 π.Χ.
Αριστόθηρος 4ος – 3ος αιώνας π.Χ.
Αριστόθηρος 3ος αιώνας π.Χ.
Αριστοκράτης ο Ρήγειος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Αριστόξενος 4ος αιώνας π.Χ.
Άριστος 4ος αιώνας π.Χ.
Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης 384-322 π.Χ.
Αριστοφάνης 4ος αιώνας π.Χ.
Αρίστυλλος ο Μέγας 3ος αιώνας π.Χ.
Αρίστυλλος ο Μικρός 3ος αιώνας π.Χ.
Αρίστυλος 3ος αιώνας π.Χ.
Αρκεσίλαος 4ος – 3ος αιώνας π.Χ.
Αρχίας ο Κορίνθιος 3ος αιώνας π.Χ.
Αρχιμήδης 287-212 π.Χ.
Άρχιππος ο Σάμιος 5ος αιώνας π.Χ.
Άρχιππος ο Ταραντίνος 5ος αιώνας π.Χ.
Αρχύτας ο Ταραντίνος 440-360 π.Χ.
Ασκληπιόδοτος 5ος αιώνας μ.Χ.
Άτταλος ο Ρόδιος 3ος – 2ος αιώνας π.Χ.
Αυτόλυκος ο Πριηνεύς 4ος – 3ος αιώνας π.Χ.
Αχιλλεύς Τάτιος ο Αλεξανδρεύς 2ος – 3ος αιώνας μ.Χ.
Β
Βαβέλυκα η Αργεία 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Βιτάλη 6ος – 5ος αιώνας π.Χ.
Βίτων 2ος αιώνας π.Χ.
Βίων ο Αβδηρίτης 4ος – 3ος αιώνας π.Χ.
Βόηθος ο Γεωμέτρης 3ος – 2ος αιώνας π.Χ.
Βοΐδας 5ος αιώνας π.Χ.
Βοιώ η Αργεία 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Βούθηρος 4ος αιώνας π.Χ.
Βροντίνος 5ος – 4ος αιώνας π.Χ.
Βροντίνος ο Κρότωνιάτης 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Βροντίνος ο Μεταποντίνος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Βρύσων ο Ηρακλειώτης 5ος αιώνας π.Χ.
Βώλος 5ος – 4ος αιώνας π.Χ.
Γ
Γέλων 3ος αιώνας π.Χ.
Γεμίνος ο Ρόδιος 2ος αιώνας π.Χ.
Δ
Δαιμώναξ ο Κυρηναίος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Δαμιανός 4ος – 5ος αιώνας μ.Χ.
Δαμώ 6ος αιώνας π.Χ.
Δεινόστρατος 4ος αιώνας π.Χ.
Δεινώ 6ος αιώνας π.Χ.
Δερκυλίδας 1ος αιώνας μ.Χ.
Δημακίδης 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Δημήτριος 3ος αιώνας π.Χ.
Δημήτριος ο Αλεξανδρεύς 3ος αιώνας μ.Χ.
Δημήτριος ο Λάκων 3ος – 2ος αιώνας π.Χ.
Δημήτριος ο Ραθηνού 2ος αιώνας π.Χ.
Δημόκριτος ο Αβδηρίτης 460-360 π.Χ.
Διάδης 4ος αιώνας π.Χ.
Δίδυμος ο Αλεξανδρεύς 1ος αιώνας π.Χ.
Δικαίαρχος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ.
Δικαίαρχος ο Μεσσήνιος 4ος – 3ος αιώνας π.Χ.
Διογένης ο Απολλωνιάτης 5ος αιώνας π.Χ.
Διογένης ο Σμυρναίος 4ος αιώνας π.Χ.
Διόδωρος 1ος π.Χ – 1ος μ.Χ. αιώνας
Διοκλής 2ος αιώνας π.Χ.
Διονύσιος 3ος – 2ος αιώνας π.Χ.
Διονύσιος 1ος αιώνας π.Χ.
Διονύσιος 2ος – 3ος αιώνας μ.Χ.
Διονύσιος ο Αλεξανδρεύς 3ος αιώνας π.Χ.
Διονυσόδωρος 2ος αιώνας π.Χ.
Διονυσόδωρος 2ος – 1ος αιώνας π.Χ.
Διονυσόδωρος ο Κνίδιος 5ος αιώνας μ.Χ.
Διοτίμα από τη Μαντινεία 6ος – 5ος αιώνας π.Χ.
Διόφαντος ο Αλεξανδρεύς 3ος – 4ος αιώνας μ.Χ.
Δομνίνος ο Λαρισαίος 5ος αιώνας μ.Χ.
Δοσίθεος 3ος αιώνας π.Χ.
Ε
Εκαταίος 6ος αιώνας π.Χ.
Εκαταίος ο Μιλήσιος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
‘Εκφαντος 5ος αιώνας π.Χ.
Ελικών ο Κυζικηνός 4ος αιώνας π.Χ.
Ελοθαλής ο Κώος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Ελορίς η Σαμία 6ος αιώνας π.Χ.
Επιγένης 1ος αιώνας μ.Χ.
Επιμενίδης ο Κρής 6ος – 5ος αιώνας π.Χ.
Επιμενίδης ο Κρης 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Επιφάνειας ο Κύπριος 4ος αιώνας μ.Χ.
Ερατοσθένης 279-194 π.Χ.
‘Ερμαρχος 4ος – 3ος αιώνας π.Χ.
Ερμείας 2ος αιώνας μ.Χ.
‘Ερμίππος 3ος – 4ος αιώνας μ.Χ.
Ερμόδωρος 4ος αιώνας μ.Χ.
Ερμότιμος ο Κολοφώνιος 4ος αιώνας π.Χ.
Ερύκινος 1ος αιώνας μ.Χ.
Εύδημος 2ος αιώνας π.Χ.
Εύδημος ο Ρόδιος 350-290 π.Χ.
Εύδοξος ο Κνίδιος 408-355 π.Χ.
Ευκλείδης 4ος – 3ος αιώνας π.Χ.
Ευκτήμων 5ος αιώνας π.Χ.
Ευπαλίνος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Ευπαλίνος 6ος αιώνας π.Χ.
Ευρυμένης ο Ολυμπιονίκης 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Εύρυτος 5ος αιώνας π.Χ.
Ευφράνωρ 4ος αιώνας π.Χ.
Εχεκράτεια η Φλιασία 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Εχεκράτης 5ος αιώνας π.Χ.
Ζ
Ζάλευκος ο Λοκρός 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Ζάμολξις ο Θράξ 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Ζεύξιππος 3ος αιώνας π.Χ.
Ζηνόδοτος ο Εφέσιος 5ος – 4ος αιώνας π.Χ.
Ζηνόδωρος 2ος αιώνας π.Χ.
Ζήνων ο Ελεάτης 495-435 αιώνας π.Χ.
Ζήνων ο Σιδώνιος 2ος – 1ος αιώνας π.Χ.
Ζώπυρος ο Κολοφώνιος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Ζώπυρος ο Μεταποντίνος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Η
Ηλιόδωρος ο Λαρισαίος 3ος – 4ος αιώνας μ.Χ.
Ηρακλείδης ο Ποντικός 4ος αιώνας π.Χ.
Ηρακλείδης ο Ταραντίνος 3ος – 2ος αιώνας π.Χ.
Ηράκλειτος 1ος αιώνας μ.Χ.
Ηρωδιανός 2ος αιώνας μ.Χ.
Ήρων 4ος – 5ος αιώνας μ.Χ.
Ήρων ο Αλεξανδρεύς 1ος π.Χ – 1ος μ.Χ. αιώνας
Ηφαιστίων 3ος – 4ος αιώνας μ.Χ.
Θ
Θαλής ο Μιλήσιος 643-548 π.Χ.
Θεαγένης 5ος αιώνας π.Χ.
Θεάδουσα η Λάκαινα 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Θεαίτητος ο Αθηναίος 5ος – 4ος αιώνας π.Χ.
Θεαίτητος ο Ρήγειος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Θεανώ 6ος αιώνας π.Χ.
Θεανώ κόρη του Πολυκράτους 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Θεανώ, γυναίκα του Μεταποντίνου Βροντίνου 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Θεμισταγόρας 3ος – 2ος αιώνας π.Χ.
Θεμιστόκλεια 6ος αιώνας π.Χ.
Θεοδόσιος 3ος – 2ος αιώνας π.Χ.
Θεοδόσιος ο Τριπολίτης 2ος αιώνας π.Χ.
Θεόδωρος ο Κυρηναίος 5ος αιώνας π.Χ.
Θεόδωρος ο Σάμιος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Θεόδωρος ο Σολεύς 3ος – 2ος αιώνας π.Χ.
Θεόφραστος ο Λεσβίος 373-288 π.Χ.
Θέστωρ ο Ποσειδώνιος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Θεύδιος ο Μάγνης 4ος αιώνας π.Χ.
Θέων ο Αλεξανδρεύς 4ος αιώνας μ.Χ.
Θέων ο Σμυρναίος 2ος αιώνας μ.Χ.
Θρασυάλκης 5ος αιώνας π.Χ.
Θρασυδαίος 3ος αιώνας π.Χ.
Θυμαρίδας ο Πάριος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ.
Θύρσος ο Κώος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Ι
Ιάμβλιχος 3ος – 4ος αιώνας μ.Χ.
Ιέριος 5ος αιώνας π.Χ.
Ιέριος ο φιλόσοφος 3ος – 4ος αιώνας μ.Χ.
Ικέτας 5ος αιώνας π.Χ.
Ίππαρχος 2ος αιώνας π.Χ.
Ίππασος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ.
Ίππασος ο Αθηναίος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Ίππασος ο Λοκρός 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Ιππίας ο Ηλείος 5ος αιώνας π.Χ.
Ιπποκράτης ο Χίος 470-400 π.Χ.
Ιππόνικος ο Γεωμέτρης 3ος – 2ος αιώνας π.Χ.
Ίππων ο Σάμιος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ.
Ίππων ο Σάμιος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Ισίδωρος εκ Τύρου 4ος αιώνας π.Χ.
Ίων ο Χίος 483-422 π.Χ.
Κ
Καλλίας 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Κάλλιππος ο Κυζικηνός 4ος αιώνας π.Χ.
Καλλίστρατος 4ος αιώνας π.Χ.
Κάρπος ο Αντιοχεύς 1ος αιώνας μ.Χ.
Κέκρωψ 5ος – 4ος αιώνας π.Χ.
Κλαύδιος Πτολεμαίος 108-178 μ.Χ.
Κλεαίχμα αδελφή Αυτοχαρίδα του Λάκωνος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Κλεάνθης 3ος αιώνας π.Χ.
Κλεινίας 5ος αιώνας π.Χ.
Κλεινίας ο Ταραντίνος 4ος – 3ος αιώνας π.Χ.
Κλεόβουλος ο Ρόδιος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Κλεόμβροτος ο Λακεδαιμόνιος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Κλεομήδης 2ος αιώνας μ.Χ.
Κλεόστρατος 7ος – 6ος αι. π.Χ.
Κόνων ο Σάμιος 3ος αιώνας π.Χ.
Κράτης ο Χαλκιδεύς 4ος αιώνας π.Χ.
Κρατησίκλεια 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Κράτιστος 3ος – 2ος αιώνας π.Χ.
Κρατύλος 5ος αιώνας π.Χ.
Κριτόδημος 2ος αιώνας π.Χ.
Κτησίβιος 3ος αιώνας π.Χ.
Λ
Λακύδης 4ος – 3ος αιώνας π.Χ.
Λάκων 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Λασθένεια η Αρκάδισσα 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Λασθένια 4ος αιώνας π.Χ.
Λεόντιος 4ος αιώνας π.Χ.
Λεπτίνης 4ος – 3ος αιώνας π.Χ.
Λερσεύς ο Κιττιεύς 3ος αιώνας π.Χ.
Λεύκιππος 5ος αιώνας π.Χ.
Λεωδάμας ο Θάσιος 5ος – 4ος αιώνας π.Χ.
Λέων ο Βυζάντιος 4ος αιώνας π.Χ.
Λέων ο Φλειάσιος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Λεωνίδας ο Αλεξανδρεύς 1ος αιώνας μ.Χ.
Λεωνίδας ο Λακεδαιμόνιος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Λύσις 6ος – 5ος αιώνας π.Χ.
Μ
Μάγνης 3ος – 4ος αιώνας μ.Χ.
Μαμέρτιος 6ος αιώνας π.Χ.
Μανδρόλυτος 6ος αιώνας π.Χ.
Μανδρυάτης 6ος αιώνας π.Χ.
Μαρίνος ο Τύριος 1ος αιώνας μ.Χ.
Μαρκιανός 4ος αιώνας μ.Χ.
Μαστρικέτας ο Λεσβίος 7ος – 6ος αιώνας π.Χ.
Μεγεθίων 4ος αιώνας μ.Χ.
Μελίσσα 6ος αιώνας π.Χ.
Μέλισσος ο Σάμιος 5ος αιώνας π.Χ.
Μέναιχμος 4ος αιώνας π.Χ.
Μενέλαος 1ος αιώνας μ.Χ.
Μενέστωρ 5ος αιώνας π.Χ.
Μενίππος ο Πελοποννήσιος 4ος αιώνας π.Χ.
Μένων ο Κρότωνιάτης 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Μέτων ο Γεωμέτρης 5ος αιώνας π.Χ.
Μητρόδωρος 4ος αιώνας π.Χ.
Μητρόδωρος 5ος αιώνας μ.Χ.
Μητρόδωρος ο Κώος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Μιλτιάδης 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Μνασέας ο Κερκυραίος 4ος – 3ος αιώνας π.Χ.
Μνήσαρχος 6ος αιώνας π.Χ.
Μοίρις 6ος αιώνας π.Χ.
Μυία 6ος αιώνας π.Χ.
Μυωνίδης 4ος αιώνας π.Χ.
Ν
Ναυκράτης 2ος αιώνας π.Χ.
Ναυσιφάνης 4ος – 3ος αιώνας π.Χ.
Νεοκλείδης 4ος αιώνας π.Χ.
Νεσσάς 4ος αιώνας π.Χ.
Νικαρέτη η Κορινθία 4ος αιώνας π.Χ.
Νικόμαχος ο Γερασηνός 1ος – 2ος αιώνας μ.Χ.
Νικομήδης 3ος – 2ος αιώνας π.Χ.
Νικοτέλης ο Κυρηναίος 3ος αιώνας π.Χ.
Νίκων 1ος π.Χ – 1ος μ.Χ. αιώνας
Νισθαιάδουσα 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Ξ
Ξεναγόρας 3ος – 2ος αιώνας π.Χ.
Ξενοκράτης ο Χαλκηδόνιος 4ος αιώνας π.Χ.
Ξενοφάνης 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Ξενόφιλος 4ος αιώνας π.Χ.
Ο
Οινοπίδης ο Χίος 5ος αιώνας π.Χ.
Όκελλος 5ος – 4ος αιώνας π.Χ.
Οκκελώ και Εκκελώ (αδελφές) από τις Λευκανές 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Ολυμπιόδωρος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Όμηρος 8ος αι. π.Χ.
Όψιμος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ.
Π
Παλαμήδης 12ος αι. π.Χ.
Παναίτιος 2ος αιώνας π.Χ.
Πανδροσίων 4ος αιώνας μ.Χ.
Πάππος ο Αλεξανδρεύς 4ος αιώνας μ.Χ.
Παρμενίδης του Πύρητος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ.
Παρμενίσκος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Παρμενίων 4ος – 3ος αιώνας π.Χ.
Παρμενίων 3ος αιώνας π.Χ.
Πατροκλής 4ος – 3ος αιώνας π.Χ.
Παύλος 3ος – 4ος αιώνας μ.Χ.
Παυσανίας 6ος – 5ος αιώνας π.Χ.
Πείθων 4ος αιώνας μ.Χ.
Πεισιρρόδη η Ταραντινίς 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Περικλής 1ος – 2ος αιώνας μ.Χ.
Περικτιόνη 5ος αιώνας π.Χ.
Περσεύς 2ος αιώνας π.Χ.
Πέτρων 5ος – 4ος αιώνας π.Χ.
Πλάτων 427-347 π.Χ.
Πλούταρχος 46-126 μ.Χ.
Πλωτίνος 3ος αιώνας μ.Χ.
Πολέμαρχος ο Κυζικηνός 4ος αιώνας π.Χ.
Πολύαινος 4ος – 3ος αιώνας π.Χ.
Πολυγνώτη 7ος – 6ος αι. π.Χ.
Πολύειδος 4ος αιώνας π.Χ.
Πολύκλειτος ο Πρεσβύτερος 5ος – 4ος αιώνας π.Χ.
Πορφύριος 3ος – 4ος αιώνας μ.Χ.
Ποσειδώνιος ο Σύρος 2ος αιώνας π.Χ.
Πρόκλος ο Λύκιος 410-485 μ.Χ.
Πρώρος 5ος αιώνας π.Χ.
Πρώρος ο Κυρηναίος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Πρωταγόρας 5ος αιώνας π.Χ.
Πρωταγόρας 4ος αιώνας π.Χ.
Πτολεμαΐς 6ος αιώνας π.Χ.
Πυθαγόρας ο Σάμιος 586-500 π.Χ.
Πυθαΐς 2ος αιώνας π.Χ.
Πυθέας ο Μασσαλιώτης 4ος αιώνας π.Χ.
Ρ
Ρυνδακώ 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Σ
Σέλευκος 2ος αιώνας π.Χ.
Σέξτος ο Εμπειρικός 2ος αιώνας μ.Χ.
Σεραπίων 2ος αιώνας π.Χ.
Σερήνος 2ος – 3ος αιώνας μ.Χ.
Σιμμίας ο Θηβαίος 5ος αιώνας π.Χ.
Σίμος ο Ποσειδώνειος 5ος – 4ος αιώνας π.Χ.
Σκοπίνας 3ος – 2ος αιώνας π.Χ.
Σκύλαξ ο Καρυανδρεύς 5ος αιώνας π.Χ.
Σπεύσιππος ο Αθηναίος 4ος αιώνας π.Χ.
Σπίνθαρος ο Κορίνθιος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Σπόρος 1ος αιώνας μ.Χ.
Στράτων ο Λαμψακηνός 4ος – 3ος αιώνας π.Χ.
Συριανός 5ος αιώνας μ.Χ.
Σύρος 3ος – 4ος αιώνας μ.Χ.
Σωκράτης 470-399 π.Χ.
Σωσιγένης 1ος αιώνας π.Χ.
Σωτήριχος, 2ος – 3ος αιώνας μ.Χ.
Τ
Τηλαύγης 6ος αιώνας π.Χ.
Τηλεφάνης 6ος αιώνας π.Χ.
Τίμαιος ο Λοκρός 5ος αιώνας π.Χ.
Τιμάρατος ο Λοκρός 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Τιμοχάρις 3ος αιώνας π.Χ.
Τυμίχα 6ος αιώνας π.Χ.
Τυρσηνίς η Συβαρίτις 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Υ
Υπατία 370-415 μ.Χ.
Υψικλης 2ος – 1ος αιώνας π.Χ.
Φ
Φαεινός 5ος αιώνας π.Χ.
Φαίδρος 2ος αιώνας μ.Χ.
Φειδίας ο Συρακόσιος 4ος – 3ος αιώνας π.Χ.
Φερεκύδης ο Δήλιος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Φιλέας ο Ταυρομένιος 4ος αιώνας π.Χ.
Φίλιππος ο Μενδαίος 4ος αιώνας π.Χ.
Φίλιππος ο Οπούντιος 4ος αιώνας π.Χ.
Φιλόλαος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ.
Φίλων ο Βυζάντιος 3ος – 2ος αιώνας π.Χ.
Φίλων ο εκ Γαδάρων 1ος π.Χ – 1ος μ.Χ. αιώνας
Φίλων ο Τυανεύς 1ος – 2ος αιώνας μ.Χ.
Φιλωνίδης 2ος αιώνας π.Χ.
Φιντύς 6ος αιώνας π.Χ.
Φύτειος ο Ρήγειος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Φώκος ο Σάμιος 6ος αιώνας π.Χ.
Χ
Χάρμανδρος 1ος αιώνας π.Χ.
Χαρώνδας ο Κατάνειος 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Χειλωνίς 6ος – 5ος αιώνας π.Χ. περίπου.
Χρύσιππος 3ος αιώνας π.Χ.

 

Μάριος Σίννος

Αρέσει σε %d bloggers: