Αρχείο κατηγορίας ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2021

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ-2021 ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, ότι από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης. Στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις:

  • από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους,
  • από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,
  • από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,
  • από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης,
  • είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής,
  • από φοιτητές – τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),
  • από φοιτητές – τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Επισημαίνεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική για τον αιτούντα ηλεκτρονικής αίτησης με μοριοδοτούμενους λόγους, αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές και Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο.

ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΚΛΙΚ) ΓΙΑ ΤΟ 2022-2023

ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΔΛΔ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ/ΠΡΟΣ)

Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ 2021

Οι εθνοφρουροί, οι οποίοι έχουν ίση ή υψηλότερη βαθμολογία από τον τελευταίο εισακτέο της τελευταίας κατανομής του 2021, του προγράμματος που επιθυμούν να εισαχθούν και έχουν
παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου Πλαισίου Πρόσβασης, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2021, θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται
στην κατηγορία «Ανακοινώσεις» της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου : http://www.ucy.ac.cy/aasw

από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021.

Απαραίτητο πιστοποιητικό για την ηλεκτρονική αίτηση:
• Βεβαίωση Στρατολογικής Κατάστασης Εθνοφρουρού (εκδίδεται από την μονάδα του κάθε εθνοφρουρού)
Μπορείτε να ελέγξετε το βαθμό πρόσβασης του πλαισίου που σας ενδιαφέρει, καταχωρώντας τον κωδικό υποψηφίου σας, από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) https://eservices.moec.gov.cy/ypexams/pagkypries/ypopsifioi/2021/apotelesmata

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΔΩ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021

ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ , ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ‘Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ.

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΣ , ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΟΙΕΣ ΜΕΡΕΣ/ΩΡΕΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ( ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ )

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ (ΚΛΙΚ)

22-09-21 Εγγραφές σε Πανεπιστήμια των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία  Αλλοδαπών–Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και  αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών–μελών της Ε.Ε (ΟΙ ΚΥΠΡΑΙΟΙ)

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα πραγματοποιηθούν από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Στις ίδιες ημερομηνίες εγγράφονται:

1. Οι εισακτέοι με την ως άνω κατηγορία ακαδημαϊκών ετών 2019-2020 και 2020-2021 που δεν είχαν αποκτήσει τη βεβαίωση ελληνομάθειας, μπορούν να εγγραφούν μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγόμενων φοιτητών με την οικεία ειδική κατηγορία, εφόσον προηγουμένως έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή.

2. Οι εισαγόμενοι της ειδικής κατηγορίας της παρ. 4Β1, του άρθρου 1 της με αρ.πρωτ. Φ.151/82115/Α5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1873 Β’ 2017), προηγούμενων ετών,  άρρενες, απόφοιτοι Λυκείων της Κυπριακής Δημοκρατίας  που υπηρετούσαν τη θητεία τους στην Κύπρο και έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν ή, εναλλακτικά, αποστέλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος. Για τα δικαιολογητικά και γενικότερα τη διαδικασία εγγραφών μπορούν να ενημερωθούν είτε από τις Γραμματείες των Σχολών / Τμημάτων είτε από την αναλυτική εγκύκλιο η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου  (www.minedu.gov.gr, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ).

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Για την εγκύκλιο  εγγραφών πατήστε εδώ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΕΔΩ    ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ 2021

ΘΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟΝ ΟΚΤΑΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΥΤΗ ΠΟΥ  ΚΑΝΑΜΕ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ) ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΊΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
ΜΕΤΑ ΘΑ ΣΑΣ ΒΓΑΛΕΙ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΤΕ , ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΤΥΠΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΕΤΕ.

»…Από εκείνη την ώρα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου

http://results.it.minedu.gov.gr  πληκτρολογώντας

α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους

β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων

(Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

ΕΦΟΣΟΝ ΠΕΣΕΙ Ο SERVER , ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ (ΘΑ ΑΝΕΒΕΙ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΟΛΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

ΠΑΤΗΣΤΕ CTRL F ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ , ΚΛΙΚ ΕΔΩ :

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2021 – ΑΠΑΝΤΑ


ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΡΧΟΣ ΘΕΟΣ ΒΟΗΘΟΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 23 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΑΕΙ 2021(ΚΛΙΚ)

Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ , ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021

ΘΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD ⇒

ΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ   

    ⇒ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ⇐

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2021-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ⇒ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2021 – ΑΠΑΝΤΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ – ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ – 2021

ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ  ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ , ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΗ

(ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ)

ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΙ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2018 , 2019 ΚΑΙ 2020

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗΝ ΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΚΑΣΣΙΑΝΟ ΚΟΥΡΡΗ

(http://www.statscy.com/)

ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 0,05

ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ , ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ , ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΑΥΤΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

 ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.

ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗΝ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΜΑΣ , ΟΥΤΕ ΒΑΣΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΠΕΡΝΩ/ΔΕΝ ΠΕΡΝΩ.

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ , ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ 10 , ΤΗΝ ΠΑΤΑΕΙ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΟΥΝ ΑΣΥΝΑΡΤΗΣΙΕΣ ΟΤΙ ΤΑΧΑ ΞΕΡΟΥΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ »ΞΕΓΕΛΑΣΟΥΝ» – ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ- ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΤΑ

 ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΨΗΛΟΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΝΝΟΣ

SinoloMaths

99551481

ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2021

Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας 2021

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για διεκδίκηση θέσης στα ΑΑΕΙ Ελλάδας αρχίζει την Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. και ολοκληρώνεται την Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 μ.μ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΚΛΙΚ)

ΒΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΕΓΚΥΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΠ. ΠΕΔΙΟ 1

ΕΠ.ΠΕΔΙΟ 2

ΕΠ.ΠΕΔΙΟ 3

ΕΠ.ΠΕΔΙΟ 4

ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2021-ΑΠΑΝΤΑ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2021

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ , ΤΕΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΕΙ-2021

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/7/2021 , ΕΚΤΟΣ ΑΠΡΟΟΠΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ (ΩΡΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ)

Σημερινή 16/7 πληροφορία λέει ότι πάμε Δευτέρα

ΒΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ , ΕΓΚΥΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΑ ΠΕΡΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΔΕΙΤΕ ΑΥΤΟ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2021 – ΑΠΑΝΤΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2021

ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021

ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ

 ΤΟΥ 2019 ΚΑΙ 2020

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΚΟΥΡΡΗ (STATCY)

ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ , ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ, , ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΝΝΟΣ SinoloMaths

99551481

Υ.Γ.1. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΤΕ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΣΑΣ

2. ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΑΥΤΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ , ΔΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2021 – ΑΠΑΝΤΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΕ EXCEL

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2021

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

1.Κράτηση Θέσης ( αφορά ΟΛΟΥΣ όσοι εξασφαλισαν θέση στην Α κατανομή),

2. Άιτηση για Β κατανομή

3. Άιτηση για ειδικά κριτήρια

από την Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021 μέχρι και την Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021 (ώρα 12:00 μ.) , ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ 2020 ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΦΕΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

. ΤΕΠΑΚ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

1.Κράτηση Θέσης ( αφορά ΟΛΟΥΣ όσοι εξασφαλισαν θέση στην Α κατανομή), μέχρι τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021.

2. Άιτηση για Β κατανομή από τη Τριτη 13 μεχρι την Πέμπτη 15 Ιουλιου 2021 (αφορά και τους στρατιώτεσ που απολύονται φέτος) , ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ 3 ΣΧΟΛΩΝ

3. Άιτηση για ειδικά κριτήρια από την Τρίτη 13 Ιουλίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Ιουλίου

. ΑΞΙΚ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 19 ΩΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ , 8 ΠΜ ΩΣ 1 ΜΜ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ 22 ΩΣ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ => ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 2021 – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ – ΒΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7/2021 ΣΤΙΣ 2 ΜΜ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΡΟΟΠΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ (ΩΡΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 2021

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΑ ΠΕΡΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ , ΤΕΠΑΚ , ΑΞΙΚ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ . ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΝΑ ΠΑΝ ΚΑΤ ΕΥΧΗΝ

ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΔΕΙΤΕ ΑΥΤΟ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2021 – ΑΠΑΝΤΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2021

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ   ΤΟΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Μ. ΟΡΟ ΤΩΝ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ , ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΜΕ ΤΗΝ  Α  ΚΑΤΑΝΟΜΗ,

ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ Ρ=0.95

Η  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΕ

ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ , ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ , ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΗΤΡΙΩΝ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΚΟΥΡΡΗΣ http://www.statscy.com/)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΡΩΤΟΙ 200 ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 21

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΠΡΩΤΟΙ 200 ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2020

ΜΕΤΡΑ: ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (MEAN) , ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (S.D.) , ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ(S.E.) ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΣ: 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ :

Anderson-Darling Normality Test

2. ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ :

CENTRAL LIMIT THEOREM

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ : PAIRED T-TEST

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Ηο : μ21 = μ20 , Η1: μ21 μ20 (one-tailed)

 ΜΕ  ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 95%

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ EXCEL EΔΩ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΝΝΟΣ

SinoloMaths99551481

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ 2021-ΒΑΘΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΕΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 3ΜΜ.

ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ , Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΑ ΠΕΡΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2021: ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1- πριν τα αποτελεσματα

ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ WORD , ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 199 ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 16 (ΙΑΤΡΙΚΗ) ΚΑΙ 7 (ΝΟΜΙΚΗ) ,ΤΟ 2020 ( ΒΑΘΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ , ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ , ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ)

ΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ , Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ (ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ) ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ , ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΑΣ ΔΩΣΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΚΟΥΡΡΗ http://www.statscy.com/ , ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΕΡΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΩΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 199 ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 16 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 65.

ΟΤΑΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΒΓΟΥΝ ΟΙ ΦΕΤΙΝΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2021 – ΑΠΑΝΤΑ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΝΝΟΣ

SinoloMaths

ΞΕΚΙΝΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2021

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι από τη σχολική χρονιά 2020-2021 οι αιτήσεις για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Η εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 θα αρχίσει στις 29 Μαρτίου 2021.

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΘΑ ΔΩΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΘΟΥΝ ΦΕΤΟΣ (2021) ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 37

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 63

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ ΤΗΝ ΣΟΥΛΛΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΧΑΡΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2021- ΑΠΑΝΤΑ

ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΥΓΕΙΑ , ΥΠΟΜΟΝΗ , ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ , ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΑΣ.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΑΕΙ 2021

Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΤΙ ΙΣΧΥΣΕ ΤΟ 2020)

ΜΙΝ ΜΑΧ ΒΑΘΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2021

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ – 2021

Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΠΑΚ 2021 + ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ – ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ – 2021

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021

ΒΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ , ΕΓΚΥΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/7/2021 , ΕΚΤΟΣ ΑΠΡΟΟΠΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ (ΩΡΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ)

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 2021

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΥΠΡΟΣ 2021

ΒΑΘΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ 2020 VS 2021

Η ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2021

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2021 (moec.gov.cy)

⇒ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α 2021 (ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)

⇒ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β 2021 (ΥΛΗ-ΠΕΡΣΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ)

⇒ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ 2021 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ)

ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

( Να χρησιμοποιείται ως βοηθητικό εργαλείο το οποίο δεν αντικαθιστά τους σχολικούς συμβούλους.  Απολογουμαστε για τυχόν λάθη/ατέλειες  )

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΚΟΥΡΡΗ

Β-κατανομή-στρατιωτων-2020

Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ : ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Β’ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΝ ΚΥΠΡΟΥ 2020

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2020

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2020

Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΠΑΚ 2020-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Επιλαχόντες στρατιωτικών σχολών

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ 2020

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ-ΣΧΟΛΕΣ-2020(Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 22/5)

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2020

⇒ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2020 (ΦΕΚ 7/2/2020)

ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

( Να χρησιμοποιείται ως βοηθητικό εργαλείο το οποίο δεν αντικαθιστά τους σχολικούς συμβούλους.  Απολογουμαστε για τυχόν λάθη/ατέλειες  )

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΚΟΥΡΡΗ

⇒ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2020

⇒ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

⇒ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ 2020